Firma ROLEC

Jakość od Rinteln - Made in Germany

Jak nas znaleźć

Tutaj znajdziesz informacje na temat naszej codziennej działalności i pracy. Na temat tego, kim jesteśmy i jaką filozofię wyznajemy. Na temat naszej historii i przyszłości. A także odnośnie tego, co czynimy w zakresie ochrony naszej planety. Wybierz się z nami w podróż, podczas której poznasz historię obudowy przemysłowej i dowiesz się, gdzie ta podróż może nas zaprowadzić.

 

Zajmujemy się tworzeniem i produkcją obudów, systemów ramion nośnych i obudów sterowniczych dla przemysłu. W naszej pracy wyróżniamy się kreatywnością i wysoką kompetencją.

Jako rodzinne przedsiębiorstwo średniej wielkości zarządzamy firmą z niemieckiej centrali w Rinteln nad Wezerą. Prawie 100 pracowników dba aktualnie o przyszłościowe projekty, najwyższą jakość produktu i najlepszy serwis klienta.

Szczególną zaletą naszych produktów jest gotowa obróbka. Za pomocą naszego wysoce nowoczesnego parku maszynowego modyfikujemy obudowy zgodnie z życzeniami naszych klientów i dostarczamy je w sposób gotowy do zabudowy. Dostawa odbywa się w krótkim czasie i na życzenie – „just in time”.

W celu zapewnienia szybkiej dyspozycyjności przechowujemy w naszym magazynie zapas wszystkich produktów z naszej oferty. Przygotowanie wzoru odbywa się w firmie ROLEC z reguły w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych. Czyli w ramach typowego serwisu firmy ROLEC.

 
 

 

Nasze pola działalności

Głównym zakresem działalności firmy ROLEC jest tworzenie obudów najwyższej jakości. Podczas tworzenia i produkcji naszych obudów koncentrujemy się w pierwszej kolejności na optymalnych korzyściach klientów. Naszym stałym wyzwaniem jest dbanie o dopasowane rozwiązania, aby tym samym sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i oferować im stale serwis na najwyższym poziomie. Klienci, rynki oraz nasze specjalne zdolności są miarą dla wszystkiego, co robimy. Firma ROLEC wytrwale podąża za jednym celem – być liderem innowacyjności na wybranych przez siebie rynkach.

 
 

Zadowoleni klienci to podstawa naszego sukcesu

Istniejemy tylko dzięki naszym klientom.
Jeżeli któryś z klientów ma pytanie, dobrze się mu przysłuchujemy. Jeżeli ma on specjalne wymagania, próbujemy je rozwiązać. W ten sposób ulepszamy nasze produkty, nasze usługi i nasze długoterminowe stosunki handlowe. ROLEC dostarcza swoim klientom produkty i usługi serwisowej najlepszej jakości. Życzenia klientów spełniamy w najszerszym możliwym zakresie poprzez obecność na miejscu i wsparcia ze strony naszej światowej sieci. Dla zastosowań naszych klientów tworzymy prawdziwą wartość dodaną.

Innowacje skoncentrowane na głównych polach działalności

Wraz z naszymi klientami i dostawcami tworzymy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania.

Nasze rozwiązania w zakresie wysokojakościowych obudów gwarantują, że zastosowania naszych klientów są optymalnie chronione i oferują trwałe zachowanie wartości. Nasze obudowy zwiększają nie tylko jakość produktów klienta, ale ulepszają także ich możliwości pod kątem dalszego rozwoju, wzornictwa i technologii. Nasze linie produktów i rozwiązania są rozwijane przy pomocy aktywnych, światowych badań w obszarze technologicznym oraz poprzez komunikację z naszymi międzynarodowymi partnerami. Celem uzyskania nowych możliwości i obszarów biznesowych jesteśmy zainteresowani współpracą i projektami. Nasze innowacje są skierowane na przyszłościowe zastosowania naszych obudów i zwiększone wartości dodane.

 
 

Nasi dostawcy mogą stać się naszymi partnerami

Dobry dostawca może stać się partnerem strategicznym – czyli kluczowym czynnikiem naszego sukcesu.

Jesteśmy stale zainteresowani długoterminowymi i niezawodnymi stosunkami handlowymi z naszymi dostawcami. Zdajemy się na naszych dostawców. W zamian oczekujemy jakości, punktualności i niezawodności. Tylko na bazie dobrych stosunków z dostawcami możliwe są wspólne innowacje i rozwój, z których korzyści czerpią obie strony. Stosunek jakości do ceny naszych dostawców musi pozostawać na rozsądnym poziomie do naszych długoterminowych oczekiwań w zakresie jakości i serwisu. Dostawcy, którzy mają decydujące znaczenie dla naszej działalności i są godni zaufania, mogą stać się naszymi partnerami strategicznymi.

Możliwości płynące z globalnej działalności

Jesteśmy w pobliżu naszych klientów i rozumiemy ich potrzeby.

Produkty firmy ROLEC są dostępne wszędzie tam, gdzie są one potrzebne oraz gdzie są odpowiednie warunki ramowe. W aktywny sposób analizujemy i zdobywamy światowe rynki. Firma ROLEC respektuje w każdym państwie na świecie ludzi, ich kulturę i naturalne otoczenie. Wszystkie produkty ROLEC są sprzedawane na międzynarodowych rynkach. Cieszymy się na nowe możliwości współpracy – gdziekolwiek na świecie pojawi się możliwość zaistnienia na nowych rynkach. Na globalnym rynku działamy w szybki sposób, z uwzględnieniem długoterminowych perspektyw.

 
 

Nasi pracownicy to nasz klucz do sukcesu

Zmotywowani pracowni to nasz najcenniejszy czynnik sukcesu.

Otwarte i pełne szacunku wzajemne kontakty to warunek długotrwałego i pomyślnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Poprzez ustawiczne kształcenie i szkolenie pracowników firma ROLEC przyczynia się do trwałego procesu ulepszania. W zamian oczekujemy, że pracownicy ze swojej strony będą możliwie optymalnie angażować swoje osobiste zdolności w przedsiębiorstwo. Każdą osobę zachęcamy do przedstawiania własnych propozycji i wykazywania własnej inicjatywy. W razie pojawienia się błędów, prowadzimy otwarte dyskusje. Postrzegamy je jako szansę na wspólne wyciąganie wniosków na przyszłość. Cele osobiste i cele przedsiębiorstwa są stale kształtowane przez wspólne interesy. Nasi pracownicy stanowią nasz najwyższy potencjał i wyróżniają nas wyraźnie na tle konkurencji.

Kadry kierownicze jako forma wzorca

Nasze kadry kierownicze mają dodatkowe zadania, którym muszą sprostać.

Pracownicy z funkcjami kierowniczymi są odpowiedzialni za motywację i rozwój wszystkich członków zespołu. Do ich zadań należy kształtowanie codziennej pracy z uwzględnieniem społecznej, kulturalnej i ekologicznej świadomości. Wszyscy przedstawiciele kadr kierowniczych kierują swoją osobistą inicjatywę na ogólny cel, a ich sukces jest mierzony w odniesieniu do powierzonej odpowiedzialności. Kadry kierownicze działają na obszarze krajowym i międzynarodowym, a każdy przedstawiciel tej kadry jest odpowiednio mobilny. Każdy z członków kadry kierowniczej przyczynia się do stałego, pozytywnego wizerunku marki ROLEC – na zewnątrz i wewnątrz. Nasze kadry kierownicze tworzą wraz z naszymi pracownikami silny zespół.

 
 

Przedsiębiorstwo rodzinne ze stałymi wartościami

Firma ROLEC to żywy przykład na specjalną siłę tradycyjnego przedsiębiorstwa rodzinnego.

Dalsze istnienie firmy ROLEC jako rodzinnego przedsiębiorstwa to nasz najwyższy priorytet. Filozofia naszego rodzinnego zakładu oferuje w szczególnym zakresie szanse osobistego rozwoju. Wymaga ona jednak od każdej jednostki osobistego zaangażowania, gotowości do odpowiedzialności i współpracy­. Odnosi się to nie tylko do zachowania okraszonej sukcesami tradycji, ale także do osobistego przywiązania. Ważna jest także elastyczność, szybkość podejmowania decyzji oraz uwzględnianie indywidualnych wymogów. Nasza profesjonalna działalność uwzględnia w szerokim rozumieniu szczególną odpowiedzialność w stosunku do środowiska i społeczeństwa. Styl firmy ROLEC to szczerość, prostolinijność i ukierunkowanie na trwałość. Kapitał własny i obcy w firmie ROLEC bazuje od samego początku na zdrowych i solidnych proporcjach. Ostatecznie ważniejszy jest dla nas długoterminowy rozwój niż krótkoterminowe zyski. Wydajność, rentowność i zaangażowanie zasobów oraz odpowiednie tworzenie wartości dodatniej są niezbędne do trwałego utrzymania siły finansowej przedsiębiorstwa. Powinny one także zapewnić długotrwałą niezależność w stosunku do zewnętrznych inwestorów. ROLEC jako niezależne przedsiębiorstwo gwarantuje stały rozwój.

Rok 1960 i później

Powstanie idei pierwotnej obudowy

W wieku 26 lat Friedhelm Rose rozpoczął swoją samodzielną działalność. Na początku skupił swoją uwagę na budowie przyrządów sterujących. Z każdym rokiem odnotowywano wzrost obrotów. A 1964 rok przyniósł już zyski.

Rok 1967 to natomiast początek „ery obudów”. Jeden z klientów Friedhelma Rose szukał pustej obudowy sterowniczej. W tamtym czasie nie było na rynku takich produktów. Nikt ich jeszcze nie wynalazł. Zatem Friedhelm Rose wpadł na świetny pomysł i stworzył pierwotną ideę dla szczelnych obudów metalowych. Zmodyfikował obudowę łącznika krańcowego, wbudował niewielki blok zacisków i umieścił na zewnątrz obudowy dławnice kablowe. Tym samym na świecie pojawiła się pierwsza przemysłowa obudowa z metalu. Nowy rodzaj produktów – „Obudowy” – rozwijał się dynamicznie.

 
 

Rok 1970 i później

Wzrost, ekspansja i nowe idee

Na początku 1970 roku firma Rose przeniosła się do nowego, większego budynku firmowego. W tym samym roku założyciel firmy – Friedhelm Rose – stworzył genialny projekt szczelnej obudowy z oddzielnymi, ale wbudowanymi w formę obudowy kanałami mocującymi. Idea ta stworzyła podstawy dla segmentu rynkowego, którego w tamtym czasie nie było jeszcze nigdzie. Ideę tę przejmowano i kopiowano chętnie na całym świecie. Obecnie jest ona niepisanym standardem w zakresie masowej produkcji obudów.

Szybki wzrost firmy wymagał nowych inwestycji, które Friedhelm Rose był w stanie poczynić wyłącznie wspólnie z silnym finansowo partnerem. Do współpracy zaproszono firmę Industriegas Köln. Z firmy tej narodziło się dzisiejsze przedsiębiorstwo Phoenix-Mecano. W początkowym okresie partnerstwo działało bardzo prężnie, a interesy przebiegały znakomicie. Jednakże z biegiem czasu coraz bardziej widoczne stawały się różnice. Wiele punktów spornych dotyczyło pracy i traktowania pracowników. Podczas gdy dla Pana Rose motywacja pracowników osiągana poprzez indywidualne, należyte traktowania oraz udział w sukcesie przedsiębiorstwa stanowiła istotny czynnik sukcesu, jego partnerzy postrzegali te kwestie zgoła odmiennie. Pan Rose podpisał z wielkim żalem umowę rozwiązującą współpracę, która zawierała także klauzulę o zakazie konkurencji. Zdarzenie to zdawało się być końcem kariery wynalazcy obudów przemysłowych.

Rok 1980 i później

Podbój świata i nowy początek

Swoją nieplanowaną wolność Friedhelm Rose poświęcił na odkrywanie świata. Najpierw podróżował przez osiem miesięcy przez USA i poznał w tym czasie więcej stanów, niż większość Amerykanów odwiedza przez całe swoje życie. Następnie nadszedł czas na większą przygodę. Z Porta Westfalica wybrał się on w jednoroczną podróż do Afryki, która w tamtym czasie była jedynie częściowo odkryta. Zwiedził Saharę, Kogo i Afrykę Wschodnią. Po swojej podróży wrócił do USA. Na Florydzie założył firmę „Rose of Vero Beach Inc.”. Zajmowała się ona budową i sprzedażą domów „pod klucz”. Jednocześnie trudnił się także uprawą plantacji drzewek pomarańczowych i poznał uroki rolniczego życia.

Mimo wszystkich sukcesów w USA jego serce pozostało wierne stworzeniu nowej idei obudów. Pionier w dziedzinie obudów zgłosił w 1985 roku nowy patent. Była to obudowa z tylko jednym kanałem w każdym roku obudowy, za pomocą którego możliwe było mocowanie ścienne, jak i śrubowe łączenie pokrywy. Jednak sam patent nie był wiele wart bez firmy, która produkowałaby obudowy.

Zatem Rose sprzedał wszystko, co posiadał na Florydzie, i większą część swojego kapitału zainwestował w nową firmę: ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH. 51-letni Rose zaryzykował jeszcze raz kompletnie nowy start w życiu. Decydujące znaczenie dla podjęcia decyzji o ponownym zaangażowaniu w biznes obudów była rozmowa z synem Matthiasem. W 1986 roku syn stał się pełnoprawnym partnerem w nowej firmie.

Rok 1987 przyniósł dla firmy ROLEC przeprowadzkę do nowych pomieszczeń przy Kreuzbreite w Rinteln. W 1989 roku również córka założyciela – Betty Rose, która swojego zawodu wyuczyła się w firmie Bernstein w Minden – przyłączyła się do rodzinnego zakładu. Był to początek historii firmy, której dzieje tworzą się nadal każdego dnia.

 
 

Rok 1990 i później

Nowe idee, nowe produkty, nowe patenty

Z firmą ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH rodzina Rose wyznaczyła od początku nowe drogi w zakresie techniki obudów. Od samego początku firma ROLEC przyjęła za swój nadrzędny cel tworzenie i oferowanie nowych, przyjaznych dla użytkownika rozwiązań technicznych. Tym samym firma ROLEC od momentu założenia wprowadziła kilka istotnych zmian w obszarze rozwoju obudów.

We współpracy z kilkoma niesamowicie zaangażowanymi pracownikami już kilka pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa przyniosło stworzenie nowych produktów i ich opatentowanie.

Rok 2000 i później

Ekspansja w kierunku przyszłości

Pozytywny rozwój przedsiębiorstwa sprawił, że w szybkim czasie centrala firmy stała się za mała. Nowi pracownicy w administracji, poszerzenie parku maszynowego oraz rozwój nowych produktów sprawiły, że firma ROLEC przeprowadziła masywne poszerzenie centrali. Powstał nowy budynek biurowy i nowe hale produkcyjne. Jednocześnie miał miejsce rozwój nowych obudów, systemów ramion nośnych i obudów sterowniczych. Liczne nowe wynalazki ukazały siłę innowacyjności tego rodzinnego przedsiębiorstwa.

 
 

Rok 2010 i później

Nowe drogi

Na przełomie roku 2010/2011 dział ds. rozwoju w firmie ROLEC – pod przewodnictwem „ojca obudów” Friedhelma Rose – zaprezentował całkowicie nowy produkt. Była to pierwsza seria obudów o okrągłej konstrukcji. Nazwa tego produktu to: aluDISC. Jest to obudowa, która pod względem swojej formy przypomina zegarek na rękę. Designerska perła techniki. A to nie wszystko! Wkrótce po tym twórcy produktów zaprezentowali kolejny hit: profiPLUS, czyli designerski system ramion nośnych, który wykorzystuje formę ziemi i obroty wokół własnej osi za podstawę dla kulistego przegubu.

Również pod względem doboru materiałów firma ROLEC wyróżniała się już od lat duchem eksperymentowania i innowacyjnością. Po pierwotnych początkach z aluminium wraz z biegiem czasu zastosowanie znalazły serie z ABS czy poliestru. Przy swoim najnowszym pomyśle Friedhelm Rose uwzględnił jednak jeszcze całkowicie inny materiał – nierdzewną stal szlachetną.

Oczywiście na rynku dostępne są już od dłuższego czasu nierdzewne obudowy ze stali szlachetnej. Są one jednak najczęściej montowane przy pomocy otworów w dnie obudowy, co może prowadzić do nieszczelności. Do innych metod mocowania należą nakładki mocujące po zewnętrznej stronie obudowy, co nie prezentuje się zbyt ładnie. Pomysł: sprawdzona technika jednokanałowa ROLEC. Zatem Rose wynalazł wraz ze swoim zespołem obudowę inoCASE. Projekt obudowy, która jest wyposażona w małą rurkę w narożniku obudowy, za pomocą której można montować obudowę. Jednocześnie ten oddzielony od szczelnego pomieszczenia kanał służy także do mocowania pokrywy. Idea, która jest genialna, a jednocześnie prosta. Obudowa inoCASE wyróżnia się jeszcze jedną cechą, a mianowicie swoją wielkością. Najmniejsza obudowa tej serii – inoCASE mini – oferuje wymiary 70x100x50 mm i jest tym samym najmniejszą obudową ze stali szlachetnej na świecie. Tym samym firma ROLEC oferuje produkt, który zapewnia odpowiednie miejsce dla najmniejszych produktów technicznych. Do tej pory dostępne na rynku obudowy były często za duże.

Na 2015 rok zapowiedziano kolejną nowość w firmie ROLEC, która chce ponownie zaznaczyć swoją obecność w branży obudów sterowniczych. Kolejny wzorniczy hit z kuźni innowacyjności nad Wezerą.

Zrównoważony rozwój

Jako przedsiębiorstwo, które już w 2 pokoleniu zajmuje się rozwojem i produkcją obudów, myślimy oczywiście także o naszej przyszłości. Naszym dzieciom i wnukom chcielibyśmy pozostawić możliwie ekologiczne, ekonomiczne i socjalne struktury. Dlatego też jesteśmy zdania, że jedno nie może działać bez drugiego. Z tego powodu firma ROLEC postrzega względy ekologiczne, względy społeczne i ekonomiczne za równorzędne struktury. Dlatego też szczegółowo zajmujemy się kwestią tego, co my – jako producent obudów – możemy podczas naszej codziennej pracy jeszcze bardziej usprawnić pod względem ekologicznym.

 

Usuwanie odpadów i recykling

Optymalne zarządzanie odpadami stanowi obecnie nie tylko niezbędną konieczność, ale jest równie czynnikiem sukcesu, którego nie można lekceważyć. Przyczynia się ono do wydajnych procesów eksploatacji i dochodowych struktur kosztów.

Z tej przyczyny firma ROLEC zdaje się na specjalistów z zakresu gospodarki wodnej i cyrkulacyjnej, na firmę REMODNIS. Przedsiębiorstwo to dysponuje różnorodną paletą usług, pokrywającą niemal wszelkie obszary. W centrum znajduje się przy tym realizacja zamkniętych obiegów materiału. Przygotowanie materiałów i ich odprowadzanie do obiegu gospodarczego jest z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem dla zrównoważonego rozwoju przyszłości.

Szczególne kompetencje firmy REMONDIS potwierdza certyfikat zrównoważonego rozwoju. Certyfikat ten został stworzony w oparciu o bilans ekologiczny zgodnie z normą DIN EN ISO 14040 we współpracy z niezależnym instytutem ATZ. Na podstawie certyfikatu można wykazać oszczędność w zakresie surowców pierwotnych, energii i emisji cieplarnianych, które zostały osiągnięte poprzez obróbkę odpadów i materiałów resztkowych. Cały łańcuch usług jest poddawany przy tym analizie – począwszy od ewidencji odpadów, ich transportu, sortowania i uzdatniania aż po wykorzystanie danych frakcji. Firma ta jest partnerem, który myśli tak samo, jak my.

 

Gaz, woda i ochrona środowiska

Przedsiębiorstwa miejskie Rinteln spełniają swoje ekologiczne zobowiązanie poprzez aktywne wspieranie i stosowanie przyjaznych dla środowiska technologii oraz odpowiednie doradztwo klienta. Zakładem takim jest przykładowo park solarny Rinteln-Deckbergen. Przedsiębiorstwa miejskie w Rinteln uczestniczą także wspólnie z innymi przedsiębiorstwami miejskimi w projekcie ekologicznego zasilania prądem. Projekt ten został oceniony i wyróżniony przez spółkę certyfikacyjną TÜV NORD CERT. Ponadto przedsiębiorstwa te inwestują na całym świecie w certyfikowane projekty mające na celu zmniejszenie emisji, tak aby zapewnić długotrwałą ochronę ziemi. Gdyż ostatecznie nie tylko cena ma znaczenie.

 

Elektrociepłownia blokowa ROLEC

Już przed wieloma laty zainwestowaliśmy w energooszczędną technikę i zainstalowaliśmy na terenie firmy elektrociepłownię blokową. Wytwarza ona prąd, a jednocześnie także ciepło. Przy niesamowicie dużym zapotrzebowaniu na prąd i ciepło potrzebne do przetwarzania obudów sprzężenie ciepła z prądem jest rozwiązaniem idealnym. Dzięki elektrociepłowni blokowej naszemu zakładowi udaje się zaoszczędzić olbrzymie ilości energii, a tym samym możliwe stało się obniżenie kosztów zużycia.
REACH

 
Vertriebswege Rolec

Dystrybucja w Niemczech

Dystrybucja produktów ROLEC w Niemczech odbywa się za pomocą – założonej w 2001 roku wspólnie z naszym partnerem OKW – organizacji dystrybucyjnej „ORCA Gehäusetechnik”.

ORCA zapewnia przy pomocy zaangażowanego i zmotywowanego zespołu składającego się z jedenastu doradców, którzy pracują na miejscu i w terenie, kompetentne usługi doradcze i wsparcie naszych klientów. Dzięki temu każdy klient z Niemiec ma zapewniony dostęp do osobistego doradcy, bezpośrednio w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

 
Vertriebswege Rolec

Osoby kontaktowe w centrali firmy ROLEC

Osoby kontaktowe z centrali ROLEC w Rinteln chętnie służą Ci pomocą. Zadzwoń do nas lub wyślij e-maila. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie pomożemy Ci w zakresie wszelkich kwestii związanych z firmą ROLEC.

Wyszukiwanie osób kontaktowych w firmie ROLEC.

 
Vertriebswege Rolec

Dystrybucja międzynarodowa

Ponad połowę zysków firma ROLEC czerpie z eksportu. Do szczególnie ważnych punktów na mapie eksportu należy Europa, USA i Japonia. Ponadto w Holandii, we Włoszech i w Indiach znajdują się własne firmy-córki ROLEC, które zajmują się dystrybucją bezpośrednią.

Przegląd partnerów firmy ROLEC.

 

Jak nas znaleźć

Miasto Rinteln nad Wezerą usytuowane jest w południowo-zachodniej części Dolnej Saksonii. W części południowej miasto otacza obszar Lippischen Bergland, w części północnej znajdują się Góry Wezerskie, a na wschodzie Fischbecker Bergen. Rinteln przynależy do rezerwatu przyrody Weserbergland Schaumburg-Hameln. Tzw. Rintelner Becken jest dobrze widoczna z zamku Schaumburg przy Nesselberg. Miasto posiada przepiękną starówkę z licznymi sklepami. Dzięki centrum kinowemu, odkrytemu basenowi i licznym możliwościom wycieczek po okolicy miasto Rinteln jest ciekawym miejscem turystycznym i oferuje swoim mieszkańcom wszystko, co najważniejsze.

Na stronach miasta Rinteln można dowiedzieć się jeszcze więcej o tym historycznym miejscu nad Wezerą.

Tutaj znajduje się nasza centrala: Kreuzbreite 2-3, 31737 Rinteln. Dzięki opcji planowania trasy za pomocą narzędzia Google w łatwy i pewny sposób trafisz do naszej siedziby. Wprowadź swój adres startowy i wybierz się w drogę. Do zobaczenia w Rinteln!

 
 

KILKA KLIKNIĘĆ WYSTARCZY, ABY STWORZYĆ INDYWIDUALNĄ OFERTĘ I INDYWIDUALNY WZÓR!

1. Wybierz za pomocą zaawansowanego wyszukiwania produkty, które są odpowiednie dla Twojego zastosowania.

2. Zapoznaj się z naszymi produktami i szczegółowymi informacjami technicznymi oraz umieść odpowiednie dla siebie produkty i akcesoria na LISTY ŻYCZEŃ, klikając w tym celu przycisk „Dodaj do listy życzeń”.

3. Punkt menu LISTA ŻYCZEŃ umożliwia wgląd w listę życzeń, jej edytowanie i przekazywanie do naszych specjalistów ds. obudów.

 
© 2021 ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH · All rights reserved