Serwis

Gotowość do zamontowania, ukierunkowanie na ekologię, zorientowanie na serwis

 
 

 
Fachowe doradztwo

Fachowe doradztwo

Zawsze świadczymy pełne doradztwo. Z przyjemnością wspieramy naszych klientów przy każdym projekcie. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla każdego problemu. Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta to nasza specjalność!

 
Serwis próbek

Serwis próbek

Przetestuj własne produkty z naszymi obudowami. Chętnie prześlemy niezobowiązująco wzorcową obudowę do testu.

 
Wiercenie

Wiercenie

obudowy przygotowujemy zgodnie z indywidualnymi wytycznymipocząwszy od precyzyjnego wiercenia aż po zgrubne pasowanie.

 
Frezowanie

Frezowanie

Dzięki naszej nowoczesnej produkcji CNC frezowanie wycięć czy konturów odbywa się zgodni e z życzeniem klienta, w dokładny, szybki i wydajny sposób.

 
Grawerowanie

Grawerowanie

Nasza oferta obejmuje także wygrawerowanie logo i dodatkowych elementów. Grawerowanie oferujemy oczywiście w dowolnym kolorze.

 
Obróbka laserowa

Obróbka laserowa

Dzięki naszemu firmowemu centrum laserowemu zapewniamy szybką i niezawodną obróbkę obudów i płytek ze stali szlachetnej zgodnie z indywidualnymi życzeniami klientów.

 
Montaż

Montaż

Chcesz, aby wszystkie podzespoły zostały dostarczone w stanie zmontowanym? Nie ma problemu! Nasz zespół montażowy z przyjemnością zajmie się wszelkimi pracami montażowymi.

 
Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe

Obudowy, obudowy sterownicze lub systemy ramion nośnych powlekamy proszkowo farbą w dowolnym kolorze RAL. Istnieje oczywiście także możliwość wyboru specjalnych kolorów.

 
Lakierowanie

Lakierowanie

Wszystkie obudowy możemy także polakierować w wybranym kolorze RAL. Nasza oferta obejmuje także powłoki gruntowe i warstwę specjalnej farby.

 
Sitodruk

Sitodruk

Logo, napisy lub oznaczenia klienta nadrukujemy w razie potrzeby przy zastosowaniu procesu sitodruku.

 
Druk cyfrowy

Druk cyfrowy

Nadruk cyfrowy stanowi ekonomiczne rozwiązanie przede wszystkim przy małych ilościach za mówień, jak i przy prezentacji kompleksowych procesów lub obrazów.

 
Akcesoria

Akcesoria

Oferta firmy ROLEC obejmuje także płyty czołowe, płyty montażowe, szyny nośne, zaciski, obszerny wybór dławnic kablowych, zaślepek itd.

 
Klawiatury foliowe

Klawiatury foliowe

Z przyjemnością zaprojektujemy indywidualne klawiatury foliowe zgodnie z Twoimi wymogami. W razie potrzeby oferujemy także ich bezpośredni montaż.

 
Folie z nadrukiem cyfrowym

Folie z nadrukiem cyfrowym

Do akcesoriów, które indywidualnie produkujemy i nanosimy, należą także folie wskaźnikowe.

 
obudowy EMC

obudowy EMC

W celu ochrony stałych elementów przed promieniowaniem elektromagnetycznym oferujemy naszą standardową obudowę EMC — conFORM. Na życzenie przygotujemy każdą inną obudowę z oferty ROLEC w wersji EMC.

 
Płyty wyświetlacza

Płyty wyświetlacza

Do wszystkich obudów oferujemy dopasowane płyty wyświetlacza. W zależności od zastosowania są one dostępne z różnych materiałów i w różnych grubościach.

 
Budowa prototypów

Budowa prototypów

Idee naszych klientów wizualizujemy już na etapie koncepcji i rozwoju oraz sprawiamy, że są one na wyciągnięcie ręki. W formie pierwotnego wzoru do testów lub jako podstawa do rozwoju zastosowań.

 
Specjalny materiał

Specjalny materiał

Potrzebujesz obudowy z tworzywa sztucznego ze specjalnego materiału, jak na przykład poliwęglan lub ASA (Luran S)? Nie ma problemu! Z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie także specjalne serie.

 
Zastosowanie narzędzi

Zastosowanie narzędzi

Najczęściej stosowane gniazda interfejsów w naszych standardowych narzędziach oferują także zmienne wkłady do modyfikacji. W ten sposób można w szybki, niezawodny i ekonomiczny sposób wdrożyć specjalne życzenia.

 
Specjalne narzędzia

Specjalne narzędzia

W przypadku obudów i części obudów w dużych seriach nasi specjaliści chętnie zaprojektują dla Ciebie także indywidualny design obudów. Również nietuzinkowe projekty możemy w szybki sposób zrealizować zgodnie z Twoimi życzeniami.

 

Poważnie podchodzimy do przestrzegania prawa i ochrony środowiska

Jak wyjaśniono w dziale zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska i wykorzystanie zasobów odnawialnych są dla nas bardzo ważne. Dlatego też zapewniamy pełną zgodność z wszystkimi wymogami prawnymi. Dowiedz się więcej o stanowisku firmy ROLEC w odniesieniu do Conflict Minerals, REACH i RoHS tutaj:

 
Statement in Regards to Conflict Minerals

Statement in Regards to Conflict Minerals

On July 21, 2010, US President Barack Obama signed the Dodd-Frank Act, which in addition to the regulation of financial markets also obligated companies to not use raw materials from conflict regions (§ 1502).

This includes the publication and reporting obligations for “conflict minerals”: Companies listed in the US stock exchanges must publish the usage of certain raw materials that come from the Democratic Republic of Congo or other neighboring states (Angola, Burundi, Republic of Congo, Rwanda, Zambia, Sudan, Tanzania, Uganda, Central-African Republic).

Conflict materials in regards to this law include tin, tantalum, tungsten and gold.

We are aware that the mining of these “conflict minerals” in different countries, particularly in Central Africa, may lead to profits that are used to finance armed conflicts that may result in unacceptable human rights violations.

We have informed our suppliers that we cannot accept products and raw materials that contain gold, tantalum, tin or tungsten from conflict regions. Our suppliers were asked to inform us immediately if they use such “conflict minerals” in their products. All previous confirmations in our supply chain have not shown any deviations from the order. Thus, we assume that ROLEC products do not contain the named minerals from the aforementioned region.

Furthermore, the compliance with this order is a component of our delivery conditions and we have asked our suppliers to guarantee that no “conflict minerals” are used in their supply chain.

Download

 
REACh

REACh

Rejestracja – Ocena – Autoryzacja chemikaliów (REACH)

Bezpieczne stosowanie materiałów w obrębie całego łańcucha wartości

Idea zrównoważonego rozwoju jest bardzo zakotwiczona w filozofii naszej firmy. Firma ROLEC myśli, działa i odczuwa strategicznie, z pasją i ekologicznie! Również dla naszego przedsiębiorstwa ma zastosowanie poniższa zasada: Tworzenie i stosowanie chemikaliów powinno się zasadniczo odbywać w taki sposób, aby niekorzystne oddziaływania dla osób i środowiska zostały zredukowane do absolutnego minimum. Unia Europejska wyraziła 01.06.2007 tę ideę w formie rozporządzenia REACH. Bazuje ona na zasadzie własnej odpowiedzialności wszystkich przedsiębiorstw, które importują, produkują i przetwarzają substancje chemiczne. Na przedsiębiorstwach tych spoczywa obowiązek bezpiecznego obchodzenia się z materiałami i produktami. Są one zobowiązane do zlecenia rejestracji substancji, zbierania niezbędnych danych i ich przekazywania w obrębie łańcucha wartości. Dostawcy produktów są generalnie zobowiązani do obowiązku informowania, gdy importowane spoza UE produkty* zawierają więcej niż 0,1% (wagowo) materiałów z opublikowanej przez ECHA (European Chemicals Agency, Helsinki) tzw. listy kandydackiej (art. 33).

(*Pod pojęciem produktów rozumie się w tym kontekście artykuły, których forma, powierzchnia i kształt w znacznej mierze określają ich funkcje jako skład chemiczny.)

Rozporządzenie REACh i jego znaczenie dla ROLEC

W znaczeniu rozporządzenia REACH firma Rolec Gehäuse-Systeme GmbH jest pojmowana jako „dalszy użytkownik” i „dostawca produktów”; brak jest zatem obowiązku rejestracji. Z naszych produktów nie dochodzi także do uwolnienia substancji. Tym samym art. 7 ust. 1 rozporządzenia nie znajduje w naszym przypadku także zastosowania; swój obowiązek w zakresie obowiązku udzielania informacji jako „dostawca produktów” (art. 33 rozporządzenia REACH) wypełniamy chętnie i sumiennie. Stosowane przez nas substancje i produkty (lakiery, lakiery proszkowe, kleje, chłodziwa i smary z produkcji) są kupowane wyłącznie w UE. Klienci, którzy chcą u nas nabyć te substancje – przykładowo do napraw lub do własnej produkcji, otrzymają od naszych dostawców odpowiednie karty charakterystyki zgodnie z REACH. Wszystkie zakupione przez nas poza UE produkty (elementy konstrukcyjne lub podzespoły) są kontrolowane pod kątem możliwej obecności substancji z tzw. listy kandydackiej. Jeżeli substancje takie są obecne w wątpliwej ilości (>0,1% wagowo), niezwłocznie informujemy wszystkie zainteresowane strony.

Dostawcy produktów wstępnych i rozporządzenie REACh

Rozporządzenie REACH oznacza: „No data – no market!”

Dla firmy ROLEC oznacza to, co następuje: Nasi dostawcy muszą być świadomi tego, że dokonamy odbioru ich towarów tylko wówczas, gdy ich produkty zostały sprawdzone zgodnie z rozporządzeniem REACH i są oni w stanie dostarczyć niezbędne dane. Oczywiście od naszych dostawców spoza Europy (zarówno importerów, jak i dostawców) oczekujemy także, że będą odpowiednio terminowo działać w celu sprostania tym wymogom. Wszyscy dostawcy z siedzibą poza UE zostali zobowiązani do sprawdzenia wszystkich przetworzonych składów substancji i produktów, które dotyczą naszych wyrobów, pod kątem obecności substancji wymienionych na tzw. liście kandydackiej i w razie potrzeby do ich zastąpienia.
Te ostatnie zobowiązanie nie znalazło do tej pory jeszcze zastosowania; żaden z naszych produktów nie musiał ze względu na rozporządzenie REACH ulec zmianom pod kątem składu. REACh stanowi „żywy system” i jest stale poszerzane. Tym bardziej troszczymy się o nieszkodliwość stosowanych przez nas substancji. Dlatego też rozporządzenie REACH jest oczywiście na stałe powiązane z naszymi wszystkimi procesami.

Download

 
ROHS

ROHS

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

Bezpieczność i transparentność w zakresie wybieranych materiałów

W zakresie doboru materiałów firma ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH przestrzega wszystkich aktualnie obowiązujących na rynku reguł i ustawowych przepisów. We wszystkich standardowych produktach marki ROLEC zastosowanie znajdują wyłącznie materiały, które są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z tą dyrektywą od 01.07.2006 roku można do obrotu wprowadzać tylko takie sprzęty elektryczne i elektroniczne danych kategorii produktów, które nie zawierają wybranych, niebezpiecznych materiałów. Chodzi przy tym zwłaszcza o ołów, rtęć srebra, 6 wartościowy chrom, polibromowany dwufenyl (PBB) lub polibromowany eter fenylowy (PBDE). Paleta produktów ROLEC jest już od 01.05.2015 roku zgodna z dyrektywą RoHS.

W dopasowaniu do szczególnych wymogów określonych branż i głównych zakresów działalności naszych klientów oferujemy dopasowane rozwiązania, które mogą różnić się od ofert standardowych. Tym samym zapewniamy, że każdy zamawiający otrzyma od firmy ROLEC możliwie największe bezpieczeństwo i kompletną transparentność w zakresie właściwości wysoce gatunkowych obudów.

Download

 

Zapytanie o wzór

Produkty na tej stronie są oznaczone symbolem koszyka.

W ten sposób łatwo można umieścić jeden lub kilka artykułów na osobistej liście życzeń, porównać różne rodzaje obudów, ramion nośnych czy obudów sterowniczych i stworzyć indywidualną listę produktów.

W razie pytań nasza centrala telefoniczna jest do Twojej dyspozycji: +49 (0) 5751-4003-0

Sposób postępowania

  • Kliknij dany symbol koszyka i dodaj produkt do listy życzeń.
  • Kontynuuj ten proces i dodaj wszystkie potrzebne produkty do listy życzeń.
  • Przy pomocy symbolu „Kosz” można usunąć wszystkie niepotrzebne artykuły z listy. Przy pomocy symbolu „Pisak” można dodać do każdego artykułu komentarz.
  • Dostęp do osobistej listy życzeń jest możliwy w każdej chwili przez zakładkę „Lista życzeń”.
  • W celu otrzymania wzorów proszę podać ich ilość (z reguły oferujemy 1 wzór do wglądu).
  • Przy pomocy przycisku „Eksportuj do PDF” możesz zapisać listę na swoim komputerze.

Po wybraniu wszystkich żądanych artykułów kliknij przycisk „Kontynuuj zapytanie” i uzupełnij swoje dane kontaktowe w celu skompletowania i wysłania zapytania.

Twoje zapytanie zostanie niezwłocznie przetworzone.

Formularz kontaktowy

 

Dane dotyczące stopnia ochrony obudowy są podawane za pomocą skrótu IP (Ingress Protection) i dwucyfrowego wskaźnika. Pierwsza cyfra ma dwa znaczenia: ochrona osób i środków roboczych. Druga cyfra ma tylko jedno znaczenie: ochrona przed wodą.

Standardowo prawie wszystkie obudowy ROLEC są wykonywane w stopniu ochrony IP65 i IP66 i tym samym spełniają wysokie wymagania norm przemysłowych dla produktów seryjnych: tzn. obudowy zapewniają ochronę przed przedostawaniem się wody i pyłów.

Ponadto na życzenie standardowe obudowy ROLEC z aluminium i poliestru mogą być wykonane w stopniach ochrony IP67 i IP69K.

 

Definicja 1. wskaźnika IP

stopień ochrony dla ochrony przed dotknięciem i ochrony przed ciałami obcymi

 

0 = brak ochrony

Zakres ochrony: – – – – –

 

1= duże ciała obce

Zakres ochrony: Ochrona przed przypadkowym dotknięciem na dużej powierzchni aktywnych i wewnętrznych, poruszających się części, np. ręką, ale bez ochrony przed umyślnym dojściem do tych części. Ochrona przed przedostawaniem się stałych ciał obcych o średnicy powyżej 50 mm.

 

2= ciała obce o średniej wielkości

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem palcami aktywnych i wewnętrznych, poruszających się części. Ochrona przed przedostawaniem się stałych ciał obcych o średnicy powyżej 12 mm.

 

3= drobne ciała obce

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem aktywnych lub wewnętrznych, ruchomych części elementami roboczymi, drutami, itp. o grubości powyżej 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się stałych ciał obcych o średnicy powyżej 2,5 mm.

 

4 = ciała obce w postaci ziaren

Zakres ochrony: Ochrona przed dotknięciem aktywnych lub wewnętrznych, ruchomych części elementami roboczymi, drutami, itp. o grubości powyżej 1 mm.

 

5 = gromadzenie się pyłu

Zakres ochrony: Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem lub innych, poruszających się. Ochrona przed szkodliwym osiadaniem pyłów. Przedostawaniu się pyłów nie da się całkowicie zapobiec, ale pył nie może przedostawać się w takich ilościach, które mogą wpływać ujemnie na sposób pracy.

 

6 = przedostawanie się pyłu

Zakres ochrony: Pełna ochrona przed dotknięciem części będących pod napięciem lub innych, poruszających się. Ochrona przed przedostawaniem się pyłów.

 

Definicja 2. wskaźnika IP

stopień ochrony dla ochrony przed wodą

 

0 = brak ochrony

Zakres ochrony: – – – – –

 

1 = ochrona przed kapiącą wodą

Zakres ochrony: Padające pionowo krople nie mogą mieć żadnego szkodliwego działania.

 

2 = ochrona przed kapiącą wodą, jeśli obudowa jest pochylona pod kątem do 15°.

Zakres ochrony: Padające pionowo krople nie mogą mieć żadnego szkodliwego działania, jeśli obudowa jest pochylona z obu stron pod kątem do 15° względem prostopadłej.

 

3 = ochrona przed rozpyloną wodą

Zakres ochrony: Woda, która jest rozpylona pod kątem 60° z obu stron prostopadłej, nie może mieć żadnego szkodliwego działania.

 

4 = ochrona przed tryskającą wodą

Zakres ochrony: Woda, która z każdego kierunku tryska na obudowę, nie może mieć żadnego szkodliwego działania.

 

5 = ochrona przed strumieniem wody

Zakres ochrony: Woda, która z każdego kierunku kierowana jest na obudowę w formie strumienia, nie może mieć żadnych szkodliwych oddziaływań.

 

6 = ochrona przed silnym strumieniem wody

Zakres ochrony: Woda, która z każdego kierunku skierowana jest na obudowę w formie silnego strumienia, nie może mieć żadnych szkodliwych oddziaływań.

 

7 = ochrona przed oddziaływaniem w razie czasowego zanurzenia w wodzie

Zakres ochrony: Woda nie może przedostać się w takiej ilości, która powoduje szkodliwe działanie, jeśli obudowa w znormalizowanych warunkach ciśnienia i czasu jest czasowo zanurzona w wodzie.

 

8 = ochrona przed oddziaływaniem w razie trwałego zanurzenia w wodzie

Zakres ochrony: Woda nie może przedostać się w takiej ilości, która powoduje szkodliwe działanie, jeśli obudowa jest trwale zanurzona w wodzie w warunkach, które mają być uzgodnione między producentem a użytkownikiem. Jednakże warunki muszą być bardziej rygorystyczne niż dla wskaźnika 7.

 

9K = woda podczas mycia pod wysokim ciśnieniem lub strumieniem pary

Zakres ochrony: Woda pod silnie zwiększonym ciśnieniem, która z każdego kierunku jest skierowana na obudowę, nie może mieć żadnego szkodliwego działania.

 

Wskazówka:

Klasy ochrony podane przy obudowach ROLEC odnoszą się do nieobrobionej obudowy standardowej w stanie gotowym do dostawy. Zwłaszcza przy ochronie przed wodą (drugi wskaźnik) warunki testowe są spełnione, jeżeli w wyznaczonym czasie próby nie odnotowano przedostania się wody lub wody w szkodliwej ilości. Ze względu na fakt, ze badania klasy ochrony nie uwzględniają starzenia, nie można zagwarantować zachowania klasy ochrony poprzez okres używania urządzenia. Tak samo nie uwzględnia się zmiany temperatury, która może np. nastąpić przy normalnych warunkach pogodowych. Takie zmiany temperatury prowadzą m.in. do podciśnienia w obudowie i w zależności od okoliczności wilgoć może zostać zassana przez obszary uszczelniające. Firma ROLEC dysponuje w tym zakresie elementami do wyrównania ciśnienia, które można zamontować.

 

Stopnie ochrony IK - ochrona odporności udarowej

Stopień ochrony IK to wyznacznik dla odporności obudów elektrycznych środków roboczych przed obciążeniem mechanicznym, zwłaszcza przy spiętrzeniu obciążenia. Kod IK jest regulowany międzynarodowo przez normę IEC 62262 (odpowiada EN 62262, wcześniej EN 50102). Występuje dziesięć stopni ochrony, odpowiednio do energii kinetycznej, wobec której obudowa musi być odporna.

 

00 = brak ochrony

Test: – – – – –

 

01-05 = uderzenie < 1 dżul

Test: Uderzenie z niewielkiej odległości

 

06 = uderzenie 1 dżul

Test: 500 g z 20 cm

 

07 = uderzenie 2 dżul

Test: 500 g z 40 cm

 

08 = uderzenie 5 dżul

Test: 1,7 kg z 29,5 cm

 

09 = uderzenie 10 dżul

Test: 5 kg z 20 cm

 

10 = uderzenie 20 dżul

Test: 5 kg z 40 cm

 
 
 

KILKA KLIKNIĘĆ WYSTARCZY, ABY STWORZYĆ INDYWIDUALNĄ OFERTĘ I INDYWIDUALNY WZÓR!

1. Wybierz za pomocą zaawansowanego wyszukiwania produkty, które są odpowiednie dla Twojego zastosowania.

2. Zapoznaj się z naszymi produktami i szczegółowymi informacjami technicznymi oraz umieść odpowiednie dla siebie produkty i akcesoria na LISTY ŻYCZEŃ, klikając w tym celu przycisk „Dodaj do listy życzeń”.

3. Punkt menu LISTA ŻYCZEŃ umożliwia wgląd w listę życzeń, jej edytowanie i przekazywanie do naszych specjalistów ds. obudów.

 
© 2021 ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH · All rights reserved